Kelder injecteren

Kelderlekkages

Diverse injectie methodes toepasbaar


Lekkage of vocht in kelders is een veelvoorkomend en bovenal vervelend probleem. Gelukkig bieden wij met unieke injectietechnieken een passende oplossing om vochtproblemen in de kelder te verhelpen en voorkomen.

Lekkages of doorslaand vocht ontstaan doordat grond- en/of regenwater de kelderconstructie binnendringt. Door de constructie te injecteren gel of hars, worden de aanwezige lekkages verholpen. Diverse injectievloeistof, die tijdens injectie dezelfde viscositeit (dikte) als water hebben.
De vloeistof wordt onder een zeer nauwkeurig in te stellen druk, in de constructie geïnjecteerd (geperst) en baant zich eenzelfde weg door de constructie als water. Door de reactie van de componenten ontstaat een flexibele waterkerende gel.
Resultaat: een waterdichte kelder.

De bijzondere injectietechniek wordt toegepast bij o.a. de volgende constructies:

  • lekkende dilataties
  • doorvoeringen
  • gemetselde kelderconstructies
  • betonnen constructies
  • kimaansluitingen
  • grindnesten