Asfalt Boringen

Asfalt Boringen

Proefboringen of gaten en uitsparingen maken


Proefboringen voor teerhoudendheid te meten
De teerhoudendheid van asfalt bepaalt voor een belangrijk deel de herbruikbaarheid van asfalt. Door het asfalt per laag te onderzoeken op teerhoudendheid kan selectief gefreesd worden voor hergebruik. De onderzoeksresultaten kunnen dan door de opdrachtgever worden vastgelegd in een freesplan. Het onderzoek naar teerhoudendheid kan indicatief uitgevoerd worden middels de PAK-markertest (= wel/niet teerhoudend) of middels een DLC- of HPLC-analyse door een STERLAB geaccrediteerd laboratorium.

Gaten en uitsparingen
Wij bezitten zeer moderne boorvoertuigen en kunnen hier kernen van verschillende diameters mee boren, de boorwagens hebben een verticale boor welke met standaard hydraulisch verplaatst kan worden in horizontale richting ideaal voor opleveringsboringen en of orgelboringen.

De boor diameters zijn minimaal 50 mm tot maximaal 500mm.

Naast asfaltboringen kunnen ook betonboringen bij bijvoorbeeld brugdekken worden geboord.